Project Description

Budżet Obywatelski jest jednym z ważniejszych modułów systemu Dialogu Społecznego. Umożliwia jednostkom samorządowym projektowanie Budżetu Obywatelskiego za pomocą intuicyjnego kreatora. Użytkownik systemu może definiować właściwości informacyjne, identyfikację graficzną a także harmonogram procedowania budżetu. Ponad to, kreator budżetu oferuje elastyczne możliwości w zakresie parametryzacji budżetu, jego harmonogramu i przede wszystkim podziału środków budżetu na grupy projektowe.

Informacje o budżecie obywatelskim

W części publicznej, system w sposób czytelny oraz zgodny ze standardem dostępności WCAG 2. prezentuje informacje o aktualnie procedowanym budżecie obywatelskim w ramach pierwszego etapu Kampanii Informacyjnej.

Kampania informacyjna prezentuje harmonogram budżetu obywatelskiego w postaci eleganckiej linii czasowej, kolejne jej elementy zawierają szczegółowe informacje dotyczące danego etapu procedowania budżetu obywatelskiego.